Teamfeedback ondersteunen en stimuleren

Wastijn Teamfeedback

In heel wat processen binnen HR is het geven en krijgen van individuele feedback een voor de hand liggende zaak. Maar het stimuleren van feedback die voldoet aan de regels van de kunst in een team onderling én aan een team, is dat veel minder.

De interpersoonlijke relaties worden vaak onderschat wanneer het aankomt of effectiviteit van en motivatie binnen teams. Daarom is het belangrijk om een proces van interne feedback én feedback naar een team mogelijk te maken. Pas dan kan een team als team te groeien in samenwerking (en dus ook productiviteit). Het is cruciaal om als team en als leidinggevende bewust te worden hoe het team in elkaar zit. Pas dan kunnen bepaalde processen op punt gezet worden.

Je kan het principe van teamfeedback ook ontdekken in mijn basistraining gesprekstechnieken, voor teams en/of hun leidinggevende.  

Wastijn