Intervisie en Supervisie

Werkgerelateerde vragen aanpakken en tegelijkertijd het team professionaliseren

Alle teams, of ze nu zelfsturend zijn of aangestuurd worden door een (directe) leidinggevende, botsen op vragen of situaties waar een eenduidig antwoord niet evident is. In team samen kunnen nadenken over deze situaties is een niet te onderschatten troef. Het helpt niet alleen de neuzen meer in dezelfde richting te krijgen: het werkt team opbouwden en dit soort Professionele Leergemeenschappen (of PLC’s) zijn een geweldige vorm van interne professionalisering. 

Wastijn ondersteunt regelmatig groepen in het proces van intervisie en supervisie. Het ligt richt zich op het ontwikkelen van individuen en groepen onder andere op het zelfsturend vermogen en het creëeren van nieuwe inzichten op werkgerelateerde vragen. Naast aandacht voor het inhoudelijk luik, zorgt Wastijn voor extra verdieping naar de persoonlijke laag om zelfsturing en zelfreflectie mogelijk verder te stimuleren. 

Je kan het principe van intervisie ook ontdekken in mijn basistraining gesprekstechnieken. 

Intervisiebegeleiding Wastijn.be

Intervisie

Doel? Als team gericht nadenken over, het begrijpen van en zoeken naar oplossingen voor complexe situaties.

Wat? Kort door de bocht omvat Intervisie het “samen gericht en gestructureerd nadenken over werkvragen met professionele gelijken onder begeleiding van een procesbegeleider”. Het is de groep die beslist welke zaken zij als relevant beschouwen en wat wanneer aan bod komt. De intervisie-begeleider ondersteunt en structureert maar stuurt niet. 

Participanten worden uitgedaagd om anders naar het vraagstuk te kijken en verschillende perspectieve aan te nemen. Via een interactief proces bieden anderen collegiale ondersteuning en impulsen.

Wat doet Wastijn? ‘Gelijken’ impliceert geen hiërarchische verschillen. Het is dus niet vanzelfsprekend dat een leidinggevende de rol van intervisie-begeleider opneemt. Dat doet Wastijn voor òf samen met u. 

 

Supervisie

Doel? Professionele kwaliteiten verder ontwikkelen op zowel inhoudelijk vlak als hoe het teamlid functioneert. De kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van de collega met oog op de eigen beroepsontwikkeling staat centraal. 

Wat? Bij Supervisies is de rol van de begeleider helemaal anders. Hoewel dit vaak als individueel proces wordt benaderd, kiest Wastijn ook hier voor de context van het team, waarbij telkens een werkvraag door een collega wordt ingebracht en aan de hand hiervan het verder ontwikkelen van het reflectievermogen op het eigen handelen wordt nagestreefd. De andere teamleden nemen hierbij de rol op van mede-supervisoren. Supervisie betreft een langer of zelfs aanhoudend proces.

Wat doet Wastijn? Wastijn begeleidt als Supervisor tijdens de sessies en te inspireren door middel van diverse methodische ondersteuningsvormen. 

Train the Trainer: zelf gaan begeleiden

Misschien heb je als leidinggevende interesse om zelf je intervisies of supervisies te gaan begeleiden. Hoewel dat voor supervisies al meer aangeraden is dan bij het begeleiden van intervisies, bekijkt Wastijn graag hoe we dit proces kunnen mogelijk maken. Dit aanbod is enkel voor organisaties waar de context zelf als leeromgeving kan gebruikt worden. 

Wastijn